Informacja o wyniku postępowania - testy do oznaczania mykotoksyn DON, Zearalenon, Ochratoksyna

 

           W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Firmę Handlowo-Produkcyjną „BARBARA” Sp. z o.o., informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie „Testy do oznaczania mykotoksyn DON, Zearalenon, Ochratoksyna” w ramach projektu ENERGYFEED „Strategia zapewnienia i ewaluacji bazy tanich, efektywnych i bezpiecznych paszowych surowców energetycznych do produkcji zwierzęcej w oparciu o zasoby krajowe ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych odmian żyta”, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, na podstawie umowy nr BIOSTRATEG2/297910/12/NCBR/2016 wybrana została oferta firmy: Biomedica Poland Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno z ceną oferty: • testy DON (50 szt) cena netto 1750 zł, cena brutto 2152,50 zł, • testy Zearalenon (50 szt) cena netto 1750 zł, cena brutto 2152,50 zł, • testy Ochratoksyna (50 szt) cena netto 1750 zł, cena brutto 2152,50 zł, Razem za 150 testów wartość netto 5250 zł, wartość brutto 6457,50 zł.

 

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w dokumencie:

Informacja o wyniku postępowania - testy do oznaczania mykotoksyn DON, Zearalenon, Ochratoksyna

 

 

Data dodania: 06.03.2018