Mieszczące się nieopodal naszej Wytwórni przyzakładowe laboratorium oferuje szeroki zakres obserwacji kontrolnych. W zakres naszych działań wchodzą badania mikrobiologiczne i biochemiczne, wykonywane przez doświadczony i kompetentny personel. Naszym Klientom oprócz precyzyjnych wyników, które powstały w naszym przyzakładowym laboratorium, oferujemy również ich interpretację oraz pomoc merytoryczną, dotyczącą konkretnych produktów, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań prawnych. Firmy i osoby, które współpracują z Wytwórnią Pasz „BARBARA” mają zapewnione badania laboratoryjne w pełnym zakresie, na bardzo korzystnych warunkach.

Wykonywane badania mikrobiologiczne:
• Oznaczanie obecności beztlenowych bakterii przetrwalnikowych
• Oznaczanie ogólnej liczy grzybów
• Oznaczanie obecności bakterii z rodziny salmonella
• Oznaczanie ogólnej liczby bakterii tlenowych
• Mikrobiologiczna analiza wody

Wykonywane badania biochemiczne:
• Procentowa zawartość białka ogólnego
• Ogólna zawartość popiołu surowego
• Ogólna zawartość tłuszczu w procentach
• Wilgotność w procentach
• Ogólna zawartość włókna surowego
• Analiza biochemiczna

W celu zasięgnięcia bliższych informacji, dotyczących współpracy zapraszamy Państwa do kontaktu pod numerem: (014) 653 13 02.