"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

 

          W dniu 17.01.2017 r. Firma Handlowo-Produkcyjna „BARBARA” Sp. z o.o. podpisała umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.:

"WDROŻENIE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII I PRODUKTÓW W WYTWÓRNII PASZ BARBARA  PRZY POZYTYWNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO"

          Celem projektu jest "Poprawa konkurencyjności zakładu przetwarzania produktów rolnych dzięki wprowadzeniu innowacyjnych procesów produkcji paszy o pomniejszonej frakcji, oraz procesu kontroli jakości produkcji, innowacji technologicznych automatycznego sterowania procesami produkcyjnymi oraz procesem magazynowym poprzez zakup specjalistycznych urządzeń produkcyjnych przy pozytywnym oddziaływaniu na środowisko i klimat poprzez zakup instalacji fotowoltaicznej."

         PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH DZIAŁANIA: "WSPARCIE INWESTYCJI W PRZETWARZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH, OBRÓT NIMI LUB ICH ROZWÓJ" PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020. 

 

 

Data dodania: 17.01.2017